Skip to content

Destinationsdesign

Inspireras Av Destinationsdesign

Destinationsdesign handlar om att bygga en identitet för en specifik plats och utifrån det skapa en unik helhetsupplevelse med tydliga erbjudanden och ett starkt varumärke. Precis som vid produktutveckling analyseras hela flödet av tjänsten, som innebär att första till sista kontaktpunkten med kund ses över, det kan exempelvis, men inte uteslutande, beröra varierande områden som:

• Arkitektur
• Bemötande
• Erbjudanden
• Inredning
• IT-system
• Marknadsföring
• Mat
• Organisation
• Produkter
• Service
• Skyltning
• Tillgänglighet

Case: Norrbyskärs Wärdshus

På ögruppen Norrbyskär i Västerbottens skärgård driver familjen Blomberg hotell- och restauranganläggningen Norrbyskärs Wärdshus. Företaget var ute efter att få ett helhetsgrepp på sin verksamhet, som huvudsakligen drivs under sommarhalvåret, eller maj-oktober, och som erbjuder god mat och dryck samt boende i genuin skärgårdsmiljö. I det breda utbudet hittas även:

• Gruppsammankomster
• Konferenser
• Midsommarfirande
• Seglartävlingen Norrbyskärsregattan

För att kunna skapa ett tydligare erbjudande till besökare och potentiella besökare sökte Norrbyskärs Wärdshus till ett utvecklingsprogram hösten 2010. Under sju träffar fördelade på åtta månader fick företaget arbeta med att definiera sina målgrupper och sitt tjänsteerbjudande, samtidigt som erfarenheter utbyttes med andra företag inom besöksnäringen.

Redan vid starten var Norrbyskärs Wärdshus särskilt intresserade av den gestaltningsplan som utvecklingsprogrammet erbjöd. Än idag använder anläggningen den plan man själv var med och utformade under programmet i det dagliga arbetet. Programmet gav värdshuset en god uppfattning om anläggningens helhet och utvecklad förståelse för tänket om kundresan.

Case: Gammliaområdet

Västerbottens museum i Umeå stod inför utmaningen att skapa en bättre helhetsupplevelse av Gammliaområdet och ett intressantare besöksmål. Det fanns även behöv av att kundanpassa utbudet av företagsevenemang och att tydliggöra hur områdets aktivitetszoner och byggnader kunde fördelas. En klar plan behövdes och workshopen var en utmärkt lösning, ansåg man.

På uppdrag av Västerbottens museum anordnades en tvådagars workshop i destinationsdesign för området i januari 2011. Deltagargruppen bestod av representanter från både allmänheten och Västerbottens museum samt av en grupp externa processledare inom områdena arkitektur, industridesign och marknadsföring som tillsammans fick handledning av industridesigner.

Temat för dagarna innefattade aktivitetserbjudanden, arkitektur, identitet och utomhusmiljöer. Workshoparbetet blev grunden till en strategisk och konceptuell designplattform och en översiktlig bebyggelseplan. Genom workshopen fick Gammliaområdet värdefulla riktlinjer och visioner att förhålla sig till i det fortsatta arbetet med att utveckla områdets som turistmål.

Case: freespinnsidag.se

Spelföretaget onlinecasinobonusportalen.se var i behov att ta fram en ny design. Designen skulle spegla en sida där kunder kan testa på olika spel utan att riskera egna pengar, även kallat ”freespins”.

Sidan skulle innehålla casino recensioner, topplistor, spelguider och annan viktig information som skulle hjälpa besökarna att få den bästa spelupplevelsen. Designen skulle ochså vara ren och mjuk med en lekfull touch.

Utbildning

Vill du lära dig mer om Destinationsdesign kan du läsa en kurs på ämnet på Umeå universitet. Ansvarig institution är Institutionen Designhögskolan. I kursen varvas teori med praktik. Deltagare får bland annat arbeta i projektgrupper för att både analysera och utveckla en tjänst – det kan vara allt från en plats till en upplevelse. Projektarbetet löper kursen igenom.

Efter avslutade studier förväntas deltagare kunna

• beskriva designprocessen inom tjänstedesign
• urskilja kontaktpunkter mellan användare och tjänsteförmedlare
• tillämpa designmetoder på grundläggande nivå
• planera och genomföra allehanda projekt

Examination sker i tre former – muntligt, skriftligt och visuellt – både i grupp och individuellt. Betyg som utdelas är Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl Godkänd (VG). Om du inte blir godkänd vid ordinarie provtillfälle finns möjlighet att bli det vid senare provtillfällen. För att bli godkänd krävs G på samtliga prov och obligatoriska moment samt närvaro och aktivt deltagande.

Destinationsdesign