Skip to content

Design Västerbottens erbjudanden

Erbjudanden som lönar ditt företags verksamhet

Design Västerbotten erbjuder aktiviteter som ger företag möjlighet att stärka varumärket och skapa ett unikt erbjudande. Genom design som strategiskt affärsutvecklingsverktyg med kundens behov som utgångspunkt, kan företag nå en stärkt helhetsupplevelse, internationell konkurrenskraft och ökad lönsamhet. Design Västerbotten är en del av Almi Företagspartner. Med syftet att utveckla regionens produkter, tjänster och destinationer arrangerar vi löpande aktiviteter för Västerbottens entreprenörer.

Här är insatserna i vårt utbud:

Vill du djupdyka i och utveckla ditt företags erbjudande för att utvecklas? I våra utvecklingsprogram erbjuds ett antal träffar bestående av föreläsningar, grupparbeten och konsultinsatser. Design i besöksnäringen, Tjänstedesign och Design för hållbar tillväxt.

En genomgång med kunden som utgångspunkt. Designanalysen innebär en övergripande analys av en verksamhet eller produkt/tjänst som inkluderar varumärket, marknad/omvärld, kunder och produkter. Utgångspunkten är i alla steg kunden. Resulterar i en varumärkesidentitet och/eller ett designkoncept.

Även en lättare analys kan ge perspektiv. Designanalys light är en insats på cirka 24 timmar.

Samverka inom design! I Designanalys matchning utvecklar två eller flera företag en gemensam produkt/tjänst. Tillsammans är vi starkare.

Destinationsdesign – helhetsutveckling av en plats: workshops som leder till en identitet för platsen och dess erbjudanden.

Nyttja tvärvetenskaplig kompetens till din fördel. I Designverkstad samarbetar tvärvetenskapliga team av studenter med ett företagsuppdrag. Detta görs under sju sommarveckor, med handledning av en industridesigner.

Läs här om Design Västerbottens erbjudanden